تفاوت میان نسخه‌های «اندام جنسی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
=== نقش اعصاب پاراسمپاتیک ===
نخستین اثر تحریک جنسی مرد نعوظ آلت(penile erection) است که میزان آن با میزان تحریک، چه روانی و چه فیزیکی تناسب دارد. نعوظ بر اثر پیام‌های پاراسمپاتیکی ایجاد می‌شود که از طریق اعصاب لگنی از بخش ساکرال نخاع به آلت (پنیس) می‌روند. معتقدند که این فیبرهای عصبی پاراسمپاتیک برخلاف بیشتر فیبرهای پاراسمپاتیک دیگر علاوه برعلاوه‌بر [[استیل کولین]]، اکسید نیتریک(nitric oxide) یا [[پپتید]] روده‌ای مؤثر بر عروق(VIP) ترشح می‌کنند. اکسید نیتریک آنزیم گوانیلیل سیکلاز را فعال می‌کند و باعث افزایش ساخت گوانوزین مونوفسفات حلقوی(cGMP) می‌شود. cGMP هم به خصوصبه‌خصوص شرایین آلت و نیز شبکهٔ ترابکولار فیبرهای عضلهٔ صاف را در بافت نعوظی اجسام غاری(corpora cavernosa) و جسم اسفنجی(corpus spongiosum) در تنهٔ آلت منبسط می‌کند. جریان خون آلت با اتساع عضلات صاف عروقی افزایش می‌یابد و موجب آزادی اکسید نیتریک از سلول‌های اندوتلیال عروق و اتساع بیشتر عروق می‌گردد.
 
== اندام جنسی در حیوانات ==
اندام جنسی [[ماهی]]‌ها در سینهسینهٔ آن‌ها قرار دارد.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/science/2011/05/110505_u03_evolution_fish.shtml نظریه جدید تکامل: چگونه ماهی انسان شد]، بی‌بی‌سی فارسی</ref>
 
== پانویس ==