تفاوت میان نسخه‌های «همکاری جمعی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
'''همکاری جمعی''' {{انگلیسی|Mass collaboration}}، شکلی از [[اقدام جمعی]] است که وقتی روی می‌دهد که شمار زیادی از افراد به صورتبه‌صورت مستقل روی یک پروژهٔ واحد که اغلب در طبیعتش پیمانه‌ای است، کار کنند.<ref>{{Cite book|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13536-6|title=Mass collaboration and education.|last=Cress|first=Ulrike|last2=Heisawn|first2=Jeong|last3=Moskaliuk|first3=Johannes|publisher=Springer|year=2016|isbn=978-3-319-13535-9|location=|pages=|via=}}</ref> این نوع پروژه‌ها معمولاً در اینترنت با بهره از [[نرم‌افزار اجتماعی|نرم‌افزارهای اجتماعی]] و [[ابزار همکاری|ابزارهای]] [[همکاری رایانه‌پشتیبان|همکاری رایانه‌محور]] مانند فناوری‌های [[ویکی]] صورت می‌گیرد، که به‌طور بالقوه بی‌نهایت لایهٔ بنیادین ابرمتنی ارائه می‌کند، که همکاری می‌تواند در درون آن جای گیرد.
==عوامل==
===پیمانه‌ای بودن===