تفاوت میان نسخه‌های «احمد کسروی»

۱٬۵۴۰ بایت حذف‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
با فرض حسن نیت ویرایش NadiaSaberi (بحث) خنثی‌سازی شد: دون منبع معتبر. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن القاب ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(با فرض حسن نیت ویرایش NadiaSaberi (بحث) خنثی‌سازی شد: دون منبع معتبر. (توینکل))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
<blockquote>
ما نیک می‌دانیم که چون رضاشاه بروی کار آمد اصول دیکتاتوری را پیش گرفت و بسیاری از قانونها را از میان برد. نخست [[قانون انتخابات]] را از میان برد که نمایندگان را خود دولت برمی‌گزید. سپس قوانین دایر به بازداشت و زندان را از میان برد که شاه هر که را می‌خواست دستور بازداشت و زندان می‌داد. همچنین قانونهای بسیار دیگری را بی‌اثر گردانید و ما می‌دانیم که انبوه مردم در برابر او به خاموشی گراییدند و اعتراض ننمودند بلکه با او همراهی نشان دادند و همدستی دریغ نگفتند، وزیران این رفتار را کردند. نمایندگان دارالشورا این رفتار را نمودند. ادارات به این کار شرکت کردند. روزنامه‌ها به آن خشنودی نشان دادند. اینها چیزهایی ست که ما فراموش نکرده‌ایم و باین زودی نخواهیم کرد.<ref>[http://kasravi.info/ketabs/mohakeme%20moxtari/Copy%20of%20Bakhsh%20e%204%20Defae%20shad..%20Vije.pdf دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری - پرچم روزانه سال یکم شمارۀ ۱۶۸ شنبه ۲۴ امرداد ماه ۱۳۲۱]</ref>
سالها دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسیکه آن سیاست را نپذیرفت رضاشاه بود که از روزیکه بر روی کار آمد بکندن ریشۀ ملوک الطوایف کوشید و یکایک گردنکشان را از میان برداشت و ما میدانیم که اینکار ساده و آسان نبود و آن مرد بفداکاریهای بسیاری برخاست.من از روزیکه باین اسرار پی بردم دشمنی آن شاه را از دل خود بیرون گردانیدم و رنجشهای خود را بکنار
 
... با اینحال پوشیده نمی‌دارم که آن شاه بدی‌هایی نیز داشت و یکی از آن‌ها از میان بردن مشروطه بود. در زمان آن شاه مشروطه از میان رفت و قوانین از کار افتاد و چاپلوسی و پستی میان مردم رواج گرفت و این گناه کوچکی نبود. لیکن در اینجا هم باید گفت مبتکر این کار او نبود. این را دیگران از پیش آغاز کرده بودند و آن شاه تکمیل گردانید. کوشش به از میان بردن مشروطه از سال ۱۳۳۰ (قمری) با دست کابینه آغاز شد و همهٔ وزیران در آن باره هم عقیده و همدست بودند و رضاشاه نیز آن را با سیاست خود موافق یافته از ایشان پیروی کرد و ما دیدیم که در همین زمینه صدها کسان دیگری با او شریک و همکار بودند.<ref>همان منبع</ref>
گزاردم ، و با اینحال همه میدانند که تا او بر روی تخت بود بستایش از او برنخواستم ولی اکنون در اینجا در برابر بدگوییهایی که از دیگران می بینم ناگزیرم که از گفتن حقایق خودداری ننمایم و از غوغا و هیاهو نترسم.[۵۰]
</blockquote>
 
... با اینحال پوشیده نمی‌دارم که آن شاه بدی‌هایی نیز داشت و یکی از آن‌ها از میان بردن مشروطه بود. در زمان آن شاه مشروطه از میان رفت و قوانین از کار افتاد و چاپلوسی و پستی میان مردم رواج گرفت و این گناه کوچکی نبود. لیکن در اینجا هم باید گفت مبتکر این کار او نبود. این را دیگران از پیش آغاز کرده بودند و آن شاه تکمیل گردانید. کوشش به از میان بردن مشروطه از سال ۱۳۳۰ (قمری) با دست کابینه آغاز شد و همهٔ وزیران در آن باره هم عقیده و همدست بودند و رضاشاه نیز آن را با سیاست خود موافق یافته از ایشان پیروی کرد و ما دیدیم که در همین زمینه صدها کسان دیگری با او
 
شریک و همکار بودند.<ref>همان منبع</ref>
</blockquote>با وجود اختلافاتی که کسروی تبریزی در دوران پادشاهی رضاشاه با او داشت،مینویسد: سه شنبه 24 شهریورماه 1321 «یکی از حوادث شهریور ماه 1320 کناره جویی این شاه از تاج و تخت و واگذاردن آن به شاهنشاه کنونی بود، که روز بیست و پنجم آن ماه رخ داد و اینک بنام یادآوری از آن داستان امروز که بیست و چهارم شهریور و مصادف با آخرین روز پادشاهی آن شهریار است این عکس را در روزنامه خود میآوریم، چنانکه گاهی گفته ایم ما اگرچه از این شاه درباره بی پروایی به مشروطه و بی آبرو گردانیدن آن مجلس شورا گله مند میباشیم و این هم گله کوچکی نیست با اینحال او را یک پادشاه غیرتمند و کاردان میشناسیم که بیست سال در راه این کشور کوششها کرد و رنج ها برد و سرانجام سود توده را در کناره گیری خود دانسته کناره گرفت. این بدگویی هایی که از کسانی می شنویم بیشترش از آن است که از تاریخ بیست ساله آن شاه و از اسرار سیاسی ایران ناآگاهند و بسیاری نیز نمک ناشناس و بدخواه میباشند. ما در زمان آن شاه به ستایش نپرداخته ایم چرا که آن روز گمان چاپلوسی میرفت. ولی امروز نباید از حقایق پشتیبانی ننماییم. رضا شاه به این کشور نیکی ها کرده و باید ایرانیان از او قدردانی نمایند و یادش را باحترام کنند» روزنامه پرچم دارنده و نویسنده: احمد کسروی تبریزی سه شنبه 24 شهریورماه 1321
 
== ترور کسروی ==