باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| alt8 =
| caption8 = [[امامعلی حبیبی]] - کشتی گیر پرافتخار ایران مشهور به ببر مازندران
| image9 = Abdollah Movahed.png
| width9 = ۹۵
| alt9 =
| caption9 = [[عبدالله موحد]] - کشتی گیر پرافتخار ایران و مشهور جهان
}}
{{اصلی|فهرست نامداران مازندران}}