تفاوت میان نسخه‌های «نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
* گسترش و تعمیق معلومات و علایق اسلامی دانشگاهیان و بیان ارزش‌های اسلامی
* تشکیل و توسعه محیطی معنوی-اسلامی در دانشگاه
* برخوردانجام بادادن تبلیغاتمسئوليتهاي روحانيت عقیدتیدر محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و اندیشه‌هایبرپایي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و غیرمراسم اسلامیديني.<ref name="Hughes">{{یادکرد |نشانی=https://www.yjc.ir/fa/news/3201947/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA |عنوان=نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها چگونه شکل گرفت؟|ناشر = yjc.ir|زبان=en}}</ref><ref>[http://www.bums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=45&tempname=nahadnew&PageID=4541&methodName=ShowModuleContent اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها] bums.ac.ir</ref>
 
== ارکان ==
۶۸

ویرایش