سازماندهی دانش: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''سازماندهی دانش''' فعالیتهایی مثل توصیف مدرک، [http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85% D8%A7%DB%8C%D9%87#.D9.86.D9.85.D8.A7.DB.8C.D9.87.E2.80.8C.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8Cنمایه8C نمایه سازی]و رده بندی در کتابخانه‌ها، پایگاههای اطلاعاتی، آرشیوها و غیره را دربرمی گیرد. این فعالیتها توسط کتابداران، آرشیویست‌ها، متخصصان موضوعی، و همچنین الگوریتم‌های رایانه‌ای انجام می‌شود. سازماندهی دانش به عنوان یک زمینه مطالعاتی، با ماهیت و کیفیت فرایند سازماندهی دانش و همچنین نظام‌های سازماندهی دانش مرتبط می‌باشد که برای سازماندهی مدارک، بازنمون مدارک و مفاهیم استفاده می‌شود.
رویکردهای نظری و تاریخی گوناگونی در رابطه با سازماندهی دانش وجود دارد که با دیدگاه‌های مختلف دانش، معرفت، زبان، و سازمان اجتماعی مرتبط است. هر یک از این رویکردها به سمت پاسخگویی به این سوال که «سازماندهی دانش چیست؟» به صورتهای متفاوت گرایش دارد. به کرات مشاهده می‌شود که حرفه مندان و متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی بر روی کاربرد فناوری‌ها و استانداردهای جدید متمرکز شده‌اند و ممکن است کارهایی را که شامل تفسیر و تحلیل معناست مدنظر قرار نداده باشند. به عبارت دیگر گاهی اوقات رده بندی کتابخانه‌ها، به واسطه فقدان محتوای فکری ماهوی و حقیقی مورد انتقاد بوده‌است.
فعالیتهای انسان مدار سنتی به صورت روز افزونی به وسیله فنون بازیابی وابسته به کامپیوتر به چالش کشیده شده‌است. مناسب است بخشهای مرتبط با رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. چالش‌های کنونی، بازنگری و درک این بخش‌ها را ضروری ساخته‌است. این مقاله بر اساس نظریه عینی دانش به درک سازماندهی دانش کمک خواهد کرد.
==پیوندهای بیرونی==
{{چپ‌چین}}
*[http://www.libarshad1388.blogfa.com Birger Hjørland]
{{پایان چپ‌چین}}
 
۸۷

ویرایش