تفاوت میان نسخه‌های «خداناباوری»

۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ۵ ماه پیش
 
=== محدوده ===
یکی از دلایلی که بر سر تعریف بی‌خدایی ابهام و اختلاف وجود دارد نبودن تعاریف مورد توافق عام دربارهٔ واژگانی چون [[الوهیت]] و [[خدا]] است. کثرت و تنوع [[مفهوم خدا|مفاهیم خدا]] و الوهیت‌ها منجر به ایده‌های مختلف در کاربرد تنت نعنان اتتلتلالتل بی‌خدایی می‌گردد. برای مثال، رومیان باستان، مسیحیان را متهم به بی‌خدایی می‌کردند زیرا مسیحیان، خدایان [[پگانیسم|پگان]] را پرستش نمی‌کردند. به تدریج، اینطور استفاده از دور خارج شد، زیرا [[خداباوری]] به عنوان باوری فراگیر برای هر نوع باور به الوهیت به‌کار رفت.{{sfn|Martin|2006}}
 
با توجه به طیف وسیعی از پدیده‌هایی که رد می‌شوند، بی‌خدایی می‌تواند تقابل با هر چیزی چون وجود یک خدا، وجود هر گونه مفاهیم [[معنویت|معنوی]]، [[فراطبیعی]] یا [[متعالی]] در باورهایی چون [[بودیسم]]، [[هندوئیسم]]، [[جینیسم]] و [[تائویسم]] را شامل شود.<ref name="eb2011-Rejection-of-all-religious-beliefs">{{cite encyclopedia |title=Atheism as rejection of religious beliefs |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/40634/atheism |encyclopedia=[[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica]] |edition=15th |volume=1 |page=666 |year=2011 |id=0852294735 |ref=harv | accessdate=2011-04-09| archiveurl= http://web.archive.org/web/20110512015453/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/40634/atheism| archivedate=2011-05-12 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>
کاربر گمنام