باز کردن منو اصلی

تغییرات

* {{Silver medal}} [[علیرضا رضائی]]: ۱۲۰ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴ آتن]]
* {{Silver medal}} [[صادق گودرزی]]: ۷۴ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Silver medal}} [[کمیل قاسمی]]: ۱۲۵ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۶ ریو]]
 
=== کشتی فرنگی ===
کاربر گمنام