تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال نوریچ سیتی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی دست راست۱ = _norwich1920h
| الگوی شلوارک۱ = _norwich1920h
| الگوی جوراب۱ =_norwich1819hLong_norwich1920h
| دست چپ۱ = FFEE00
| بدن۱ = FFEE00
| جوراب۱ = FFEE00
 
| الگوی دست چپ۲ = _norwich1819a_norwich1920a
| الگوی بدن۲ = _norwich1920a
| الگوی دست راست۲ = _norwich1819a_norwich1920a
| الگوی شلوارک۲ =_norwich1819a_norwich1920a
| الگوی جوراب۲ =_norwich1819aLong_norwich1920a
| دست چپ۲ = FFFFFF
| بدن۲ = FFFFFF
کاربر ناشناس