تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال نیویورک رد بولز»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| pattern_b1 = _nyredbulls2019h
| pattern_ra1 = _nyredbulls2019h
| pattern_sh1 = _adidasstripeswhite2_nyrb19a
| pattern_so1 = _RBNY home
| leftarm1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = FF0000
| socks1 = FFFFFFcc2732
| pattern_name2 = Secondary
| pattern_la2 = _nyrb19a_nyrb18a
| pattern_b2 = _nyrb19a_nyrb18a
| pattern_ra2 = _nyrb19a_nyrb18a
| pattern_sh2= _nyrb19a_nyrb18a
| pattern_so2 = _3_stripes_white
| leftarm2 = FCD305
کاربر ناشناس