تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* ''عشق کیمیاگر (در جستجوی مطلق)'' (۱۸۳۴) ترجمه محمدمهدی پورکریم، انتشارات تیسفون
* ''مادام دولاشانتری''(۱۸۴۶) ترجمه هژبر سنجرخانی، انتشارات نگاه
* ''یادگارهای دو نوعروس'' (۱۸۴۲) تحت عنوان ''خاطرات دو عروس جوان'' ترجمه هژبر سنجرخانی، انتشارات نگاه
* ''دختر چشم طلایی'' (۱۸۳۴) ترجمه عنایت‌الله شکیباپور، انتشارات غزالی و تحت عنوان ''دختر زرین چشم'' ترجمه عبدالله توکل
* ''[[بابا گوریو|باباگوریو]] (۱۸۳۵)'' ترجمه ادوارد ژوزف،ژوزف؛ و [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات علمی و فرهنگی و ققنوس ، م.ا.به آذین''
* ''زنبق دره'' (۱۸۳۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات فردوس
* ''پیردختر'' (۱۸۳۷) ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر چشمه
* ''زن سی ساله'' (۱۸۴۲) ترجمه [[ادوارد ژوزف]]، انتشارات جامی
* ''آرزوهای بربادرفته'' (۱۸۳۷–۱۸۴۳) ترجمه سعید نفیسی، انتشارات امیرکبیر؛ محمدجعفر پوینده، نشر نی؛ سیروس نویدان، انتشارات درنا
* ''دهقانان'' (۱۸۴۴) ترجمه هژبر سنجرخانی، مؤسسه انتشارات نگاه
* ''پزشک دهکده'' (۱۸۳۳) ترجمه هژبر سنجرخانی ، [[انتشارات نیلوفر]]
* ''دخترعمو بت'' (۱۸۴۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات آسیا
* ''پسرعمو پونس'' (۱۸۴۷) ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
* ''بهروزی و تیره‌روزی‌های روسپیان تحت عنوان فراز و نشیب زندگی بدکاران'' (۱۸۴۷)، ترجمه پرویز شهدی، انتشارات ققنوس. تحت عنوان ''آتشپاره'' ترجمه عنایت الله شکیباپور ، انتشارات فرخی. تحت عنوان در ''اوج قدرت'' ترجمه عنایت الله شکیباپور ، انتشارات هدف
* '' دوشس دولانژه''(۱۸۳۴) تحت عنوان کمدی انسانی ترجمه عنایت الله شکیباپور، انتشارات شهریار
* '' مسافرخانه سرخ'' (۱۸۳۰)ترجمه محمد نجابتی ، انتشارات ققنوس
۱۴۵

ویرایش