تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

به روز رسانی نام معاون آموزشی دانشگاه
جز (اصلاح ویرایش IP با فرض حسن نیت)
(به روز رسانی نام معاون آموزشی دانشگاه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| هیئت امنا =
| معاون اداری = [[سرهنگ]] ستاد اکبر نیازی
| معاون آموزشی = [[سرهنگ]] توپخانهدکتر ستادسید فتحعیسی ا.. منظوریکرانیان‌
| معاون پژوهشی = [[سرهنگ]] حمید رضا سهیلی
| معاون دانشجویی =
۱

ویرایش