نقطه مرگ: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۹ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(ابرابزار)
'''نقطهنقطهٔ مرگ''' {{به انگلیسی|Dead centre}} در [[موتور]] به نزدیک‌ترین و دورترین موقعیت مکانی [[پیستون]] نسبت به [[میل‌لنگ|میل لنگ]] نقطه‌می‌گویند. مرگ در [[موتور]] گویند.به دورترین نقطه نسبت میل نقطهنقطهٔ مرگ بالا ''(top dead centre(TDC'' و نقطهنقطهٔ مرگ پایین '' (bottom dead centre (BDC'' گویند. هیچ نیرویی که منبع آن از میل لنگ نباشد،قادرنباشد، قادر به حرکت دادن پیستونی که دقیقادقیقاً روی نقطهنقطهٔ مرگ قرار گرفته باشد،نیستباشد نیست.
 
مکانیزم متحرک [[لنگ]] متکی بر انرژی ذخیره شده [[چرخ لنگر]] برای غلبه بر نقطهنقطهٔ مرگ است. به عنوان مثال در موتور هایموتورهای خطی 4۴ سیلندر،وقتیسیلندر، پیستونوقتی هایپیستون‌های 3و2۳ و ۲ به BDC میرسند،می‌رسند، پیستونپیستون‌های های۱ و 1و4۴ هم به TDC میرسندمی‌رسند (در موتورموتورهای هایخطی خطی4۴ سیلندر،دوسیلندر، دو پیستون بیرونی نسبت به دو پیستون میانی (و برعکس) آیینه وارآیینه‌وار حرکت می کنند)می‌کنند.اکنون در این حالت که باید در سیلندرهای 1و4۱ ،احتراقو ۴ احتراق صورت گیرد و پیستون هایشانپیستون‌هایشان به عقب رانده شود،بهشود، به علت واقعقرار بودنداشتن آنها در نقطهنقطهٔ مرگ،نیرویمرگ، نیروی انفجار سوخت محترقه،بیمحترقه بی اثر خواهد بود و باعث راندن پیستون هاپیستون‌ها به عقب و در نتیجه چرخش میل لنگ نخواهد شد.بنابراین،موتورشد؛ بنابراین موتور از چرخش باز ایستادهبازایستاده و خاموش می شودمی‌شود. به همین علت به این موقعیّتموقعیّت‌های هایپیستون، پیستون ، نقطهنقطهٔ مرگ میمی‌گویند. گویند.اما چرخ لنگر،جلویلنگر، جلوی این واقعه را میمی‌گیرد. گیرد.بطوریکه انرژی ذخیره شده در چرخ لنگر،باعثلنگر میشودباعث می‌شود که در این حالات خنثی،میلخنثی، میل لنگ از چرخش نایستد و پیستون از نقطهنقطهٔ مرگ،فاصلهمرگ فاصله بگیرد تا نیروی حاصل ازاحتراق [[سوخت]] بتواند پیستون را به عقب براند.
== منابع ==
 
== منابع ==
* {{یادکرد ویکی|عنوان = Dead centre|پیوند = http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=582608744|زبان = انگلیسی| بازیابی = ۱۷ اوت ۲۰۱۴}}