تفاوت میان نسخه‌های «ویلفرد مادلونگ»

حذف کلمات وجایگزینی واژه های بی طرفانه
(حذف کلمات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(حذف کلمات وجایگزینی واژه های بی طرفانه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
مادلونگ از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ وابستهٔ فرهنگی سفارت آلمان در [[بغداد]] بود. او در خلال سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸ استاد اسلام‌شناسی در [[دانشگاه شیکاگو]] بود. همچنین در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ استاد کرسی Laudian در عربی و مطالعات اسلامی در [[دانشگاه آکسفورد]] بود.
 
== کتاب خلافتجانشینی محمداثر پروفسور مادلونگ که نتيجه بيش از بيست سال پژوهش و تحقيق نويسنده آن است. يک اثر در تاريخ مطالعات مربوط به صدر اول اسلام است. نويسنده اين کتاب همه منابع اصلی را خوانده و روايتی خواندنی و مستند و در عين حال تحليلی از سير خلافت در اسلام تا پايان عصر علی به دست داده است. اين کتاب تاکنون به زبان عربی ترجمه نشده و مورد غفلت قرار گرفته است. نويسنده به روشنی در اين کتاب بيان می کند که سقيفه حاصل يک برنامه ريزی حساب شده و کودتایی بر عليه خلافت مسلم خاندان پيامبر بود و روشن می کند که چگونه روند خلافت در دوران ابو بکرابوبکر و عمر به حوادث خونين دوران عثمان انجامید. مهمترين بخش اين کتاب دوران خلافت پنج ساله علی را پوشش می دهد و در آن مادلونگ مدققانه به علل و اسباب سه جنگ دوران خلافت علی و دسيسه ها و عهدشکنی های مخالفان او و رفتار اصولی و عدالت خواهانه و مبتنی بر وفاداری بر سنت پيامبر از سوی علی می پردازد. خواننده اين کتاب به دقت در جريان جزئيات حوادث تاريخی منتهی به سه جنگ جمل، صفين و نهروان و حوادث منتهی به کشتن علی و تا دوران خلافت پسرش حسن و روی کار آمدن معاويه قرار می گيرد و روايتی مبتنی بر منابع و به دور از داوری های شتابزده را در آن معاينه می بيند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ=۹۸/۴/ ۷ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق باعلی ع است.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ=تاریخ= ۷ تیر ۹۸۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق با علی است}}</ref> ==
 
== آثار ==
۳۱۰

ویرایش