باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح ارقام
|staff=۵٬۰۱۷ (۳۳۵ استاد دانشگاه)
|rector=اودو استردر
|students=20,672۲۰٬۶۷۲ (asاز ofسال 2012۲۰۱۲)
|city=[[هاله (شهر)|هاله]]
|state=[[زاکسن-آنهالت]]