تفاوت میان نسخه‌های «شرکت سهامی خاص»

بدون خلاصه ویرایش
از آنجایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولا” باید افزایش سرمایه داشته باشند.
 
== مدارک مورد نیازموردنیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص ==
 
1) دو رونوشت از بنیادنامه شرکت که سهامدارن آن را امضا کرده باشند
2) از اظهار نامه شرکت نیز دو رو نوشت باید تکمیل شود 35% از سرمایه شرکت که تعهد شده بود باید پرداخت شود و استشهاد بانکی باید برای آن تهیه شود و امضای تمام سهامداران الزامیست در اظهار نامه ذکر شده و تاریخ ما بقی سرمایه شرکت که شامل 65% باقی مانده آن است باید در اظهار نامه ذکر شود و امتیازات سهام ممتاز شرکت نیز باید در اظهار نامه قید شود
کاربر ناشناس