تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف»

جز
برچسب: مشارکت در نبح
برچسب: مشارکت در نبح
{{ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/محمدحسن آشتیانی}}
{{ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/استنا ایمپرو}}
{{ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/فرزاد فرخ (خواننده)}}
{{ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/طایفه برون}}
{{ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/گمار}}