تفاوت میان نسخه‌های «بلک متال»

۱۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
(←‏بلک متال در ایران: عدد انگلیسی)
 
== بلک متال در ایران ==
در طولاز سال‌هایسال ۲۰۰۰2005 به بعد در ایران نیز همچون سایربعضی کشورهای خاورمیانه بندهایی تشکیل شدند که،از اغلبگروه‌های خصوصیاتاولیه نیهیلیستیاین دارندسبک بادر موسیقیایران دپرسیو،می‌توان [[امبینت]]به واباتور، مینیمالاکوه افریتز، سورگ اینکللس،اشاره کرد.گرچه بعد از گروه‌هایسال اولیه2010 گروه های بیشتری در این سبک دروارد ایرانشدند می‌تواناما بهساختار این ارس،گروه اباتورها ،بیشتر اکوهبه افریتز،سمت سورگخودنمایی اینکللسو ،پوزر نژند،شدن اشارهسوق پیدا کرد کهتا اینکه محتوای اصیل بلک متال داشته باشن با این حال بعضی ازان‌ها هنوز فعالیت می‌کنند یا تغییر نام داده یا دیسبند شده‌اند. به دلیل محدودیت‌هایی که [[جمهوری اسلامی ایران]] برای [[موسیقی هوی متال]]، خصوصاً بلک متال، در نظر گرفته‌است، بیشتر پرژه‌های تک نفره در بلک متال با حداقل امکانات فعالیت می‌کنند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها ایران را ترک کرده و در خارج از کشور به فعالیت می پردازند.<ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref><ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref><ref>https://picturetank.com/___/series/1d373c5651648b7c77ac0cab5e5b0d50/Iran:_Tehran_Forbidden_Music_Scene</ref><ref>https://journalismisnotacrime.com/en/features/1074</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۶

ویرایش