تفاوت میان نسخه‌های «بلک متال»

۵۴۶ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
 
== بلک متال در ایران ==
ازاگرچه سالتاریخ 2005دقیقی بهبرای بعدورود دربلک ایرانمتال نیز همچون بعضی کشورهای خاورمیانه بندهایی تشکیل شدند ،از گروه‌های اولیه این سبک دربه ایران می‌تواننمیشود به اباتور، اکوه افریتز، سورگ اینکللس،اشارهارائه کرد.گرچه بعداما از سال 2010 گروهبه های بیشتریبعد در اینایران سبکنیز واردهمچون شدندبعضی اماکشورهای ساختارخاورمیانه اینبندهایی گروهتشکیل هاشدند بیشتر به سمت خودنمایی و پوزر شدن سوق پیدا کردکه تا اینکهامروز محتواینیز اصیل بلک متال داشته باشن با ایندر حال بعضی از ان‌ها هنوز فعالیت می‌کنند یا تغییر نام دادههستن یا دیسبند شده‌اندشدن.از طرفی به دلیل محدودیت‌هایی که [[جمهوری اسلامی ایران]] برای [[موسیقی هوی متال]]، خصوصاً بلک متال، در نظر گرفته‌است، بیشتر پرژه‌های تک نفره در بلک متال با حداقل امکانات فعالیت می‌کنند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها ایران را ترک کرده و در خارج از کشور به فعالیت می پردازند.<ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref><ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref><ref>https://picturetank.com/___/series/1d373c5651648b7c77ac0cab5e5b0d50/Iran:_Tehran_Forbidden_Music_Scene</ref><ref>https://journalismisnotacrime.com/en/features/1074</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۶

ویرایش