تفاوت میان نسخه‌های «خاورمیانه بزرگ»

بدون خلاصه ویرایش
'''نقشه خاورمیانه جدید یا (طرح خاورمیانه جدید)''' طرحی است که سالها پیش در سايت وزارت دفاع [[آمريکا]] به قلم رالف پيترز منتشر شده که حکايت از تقسيم بندی های جديد سياسی در آسيای مرکزی دارد. در اين مقاله گفته شده است که علاوه بر ایران، مرزهای جغرافيايی بسياری از کشورهای همسايه دستخوش جدایی و دگرگونی خواهد شد. برخی تغييرات نقشه به اين شکل خواهد بود:
 
 
 
برخی تغييرات نقشه به اين شکل خواهد بود:
 
 
2: پشتونستانی که اکنون در خاک [[پاکستان]] می باشد، به [[افغانستان]] الحاق خواهد شد
 
3: [[ولايت نيمروز]] نيز به کشور جديد [[بلوچستان]] آزاد خواهد پيوست.
 
تغييرات در کشور ايران به شکل زير خواهد بود:
1: ولايت سيستان و بلوچستان [[ايران]] به بلوچستان آزاد می پيوندد.
 
2: [[کردستان]] ايران نيز از اين کشور جدا شده و به کشور مستقل کردستان الحاق خواهد شد.
 
تغييرات در کشور پاکستان نيز چنين خواهد بود:
1: پشتونستان در شمال پاکستان به افغانستان خواهد پيوست.
 
2: [[کشمير]] تبديل به کشور واحدی خواهد شد.
 
تغييرات کشور [[عراق]] فعلی نيز به شکل زير خواهد بود:
۱۳۵

ویرایش