تفاوت میان نسخه‌های «جام تخت جمشید ۱۳۵۲»

 
== پیش‌زمینه ==
با تغییر رئیس فدراسیون فوتبال در اواسط سال ۱۳۵۱ وقفه ای در لیگ سراسری باشگاههای ایران ایجاد شد اما اصول پرپایی چنین مسابقاتی از بین نرفت و حتی برپایی تشکیل لیگ دسته دوم باشگاههای ایران نیز در دستور کار قرار گرفت. فدراسیون آتابای تغییراتی در آئین‌نامه لیگ سراسری بوجودایجاد آوردکرد که به طور اهم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
- نام لیگ سراسری به جام تخت جمشید تغییر یافت