تفاوت میان نسخه‌های «عرض (فلسفه)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== عرض عام ==
هر کلی که خارج از ذات [[موضوع]] بودنبوده و بر بیش از افراد یک حقیقت عرضعارض باشد و بر آن حمل شود، عرض عام نامیده می‌شود. مانند «متحرک» که برای انسان عرض عام است زیرا گوسفند و آهو نیز متحرک هستند، در حالی که انسان نیستند. «متحرک» برای حیوان نیز عرض عام است زیرا اجسام نیز می‌توانند متحرک باشند. «سفید» نسبت به شکر عرض عام است؛ زیرا اختصاصی شکر نیست و خرگوش نیز می‌تواند سفید باشد.
 
== عرض خاص ==
۲۸۵

ویرایش