باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| established = ۱۹۸۲
| type = [[دانشگاه دولتی]]
| rector = مهمتعدنان فوزونکاسمان
| faculty = ۳٬۳۲۴
| students = ۶۲٬۶۶۳