تفاوت میان نسخه‌های «تجارت خارجی»

افزودن پيوند
(افزودن داده)
(افزودن پيوند)
 
== ویژگیهای تجارت جهانی ==
محصولی که از طرفی در یک کشور به طرفی در کشور دیگر منتقل یا فروخته می شود صادراتی[[صادرات]]ی از کشور مبدا و وارداتیواردات[[]]ی به کشور دریافت کننده است. واردات و صادرات هر کشور در ترازهای[[تراز پرداخت هایها]]ی آن کشور حساب می شوند.<ref>{{Cite news|url=http://www.investopedia.com/terms/b/bop.asp|title=Balance Of Payments (BOP)|last=Staff|first=Investopedia|date=2003-11-25|work=Investopedia|access-date=2017-05-07|language=en-US}}</ref>
 
== منابع ==