تفاوت میان نسخه‌های «محمد علی جناح»

جز
== منابع وماخذ ==
۱- نهضت بیدارگری در جهان اسلام حامد الگار، عزیر احمد.
 
۲- جناح حماسه‌ای در تاریخ دکتر شهین دخت کامران مقدم.
 
۳- مسلمانان هند بریتانیا، پی هاردی، حسن لاهوتی.
 
۴- مسلملنانمسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، سید علی خامنه‌ای.
 
۵- سخنرانی جناح در ۱۱ آگوست ۱۹۴۷ در مجلس قانون اساسی پاکستان.
 
۶- خاطره گاندی، ویلیام شایرر.
 
۷- محمد علی جناح واندیشه استقلال مسلمانان سید محمد جواد هاشمی.
 
== منابع ==
Wikipedia contributors, «Muhammad Ali Jinnah,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Ali_Jinnah&oldid=206755222
۱۳۱

ویرایش