تفاوت میان نسخه‌های «بافت همبند»

(←‏اجزای بافت پیوندی: اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== انواع بافت پیوندی ==
بافت پوششیپیوندی را می‌توان به سه نوع بافت تقسیم کرد که عبارتنداز:<ref>Carol Mattson Porth.Page 18</ref>
* بافت پیوندی سست<ref>Loose connective tissue</ref>
* بافت عناصر خونی<ref>Hematopoietic tissue</ref>
کاربر ناشناس