تفاوت میان نسخه‌های «جنگ چالدران»

 
== نتیجهٔ جنگ ==
اگر از این دیدگاه به لشکرکشی نگاه کنیم، این حمله یک پیروزی مقطعی برای عثمانی‌ها بود، ولی برای صفویان و به ویژه شاه اسماعیل یک فاجعه شد. بعدپس از جنگ چالدران، شاه اسماعیل ماتمافسردگی گرفت و دیگر رهبری لشکریانش را در جنگ بر عهده نگرفت. پیوند بینمیان شاه به عنوان روح هدایتگر نیمه خدایی و قزلباش، به‌طور جبران‌ناپذیری شکسته شد. در حدود یک سال بعدپس از شکست، عناصر قبایل قزلباش با اقتدار اسماعیل برای مدیریت امور کشور، به تدریج ضعیف گشت.<ref>{{پک|McCaffrey|1990|ک=ČĀLDERĀN|ج=8|ص=656-658}}</ref>
 
== انتقال پیکر کشته‌شدگان به اردبیل ==