تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
*[[خیرالنساء بیگم]]، همسر [[شاه محمد خدابنده]] و مادر [[شاه عباس یکم]]
*مهدعلیا، همسر [[شاه عباس یکم]] و دختر [[مصطفی‌میرزا صفوی]]
===زندیان===
* مهد علیا همسر [[صادق خان زند]] و مادر [[جعفر خان زند]]
 
===قاجاریان===