تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''مهدِ علیا''' لقبی است که برای برخی مادران شاهان ایران به کار رفته استرفته‌است. معروف‌ترین آن‌ها آخرین آن‌ها [[ملک‌جهان خانم]] مادر [[ناصرالدین شاه قاجار]] است.
 
'''مهد علیا''' ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:
 
=== تیموریان ===
* [[گوهرشادبیگم]]، همسر [[شاهرخ تیموری]] و مادر [[الغ‌بیگ]]
 
=== صفویان ===
*[[سلطانم بیگم]]، همسر [[شاه تهماسب یکم]] و مادر [[شاه محمد خدابنده]] و [[شاه اسماعیل دوم]]
* [[خیرالنساءسلطانم بیگم]]، همسر [[شاه محمدتهماسب خدابندهیکم]] و مادر [[شاه عباسمحمد یکمخدابنده]] و [[شاه اسماعیل دوم]]
*مهدعلیا، [[خیرالنساء بیگم]]، همسر [[شاه عباسمحمد یکمخدابنده]] و دخترمادر [[مصطفی‌میرزاشاه صفویعباس یکم]]
* مهدعلیا، همسر [[شاه عباس یکم]] و دختر [[مصطفی‌میرزا صفوی]]
===زندیان===
 
=== زندیان ===
* مهد علیا همسر [[صادق خان زند]] و مادر [[جعفر خان زند]]
 
=== قاجاریان ===
* [[آسیه خانم (قاجار)]]، همسر [[حسینقلی‌خان جهانسوز]] و مادر [[فتحعلی‌شاه قاجار]]
* [[گلین خانم (همسر عباس میرزا)]]، همسر [[عباس میرزا]] و مادر [[محمدشاه قاجار]]