بابائی بن لطف: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
رده
جز (رده)
{{رده-نیاز|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۷}}
'''بابائی بن لطف''' (مرگ ۱۰۷۳ هجری/۱۶۶۲ میلادی) شاعر و مورخ یهودی کاشانی در نیمه نخست قرن یازدهم هجری / هفدهم میلادی است. بنابر گفتار خودش، او به همراه یهودیان کاشان، وادار شدند تا به اسلام بگروند. آنها برای سالهایی تظاهر به اسلام می‌کردند در حالی که در خفا به عقاید یهودیتشان باقی مانده بودند.خاندان بابائی از جمله یهودیان اخراجی از اسپانیا بودند که در منطقه کاشان و نطنز و روستاهای اطراف ساکن شده بودند،در دوره صفوی عده زیادی از آنها مجبور به اسلام آوردن شدند که اکثرا در خفا به مذهب یهودی خود معتقد بودند.از این رو آنان را [[آنوسی]] مینامند<ref name="iranicaonline.org">Amnon Netzer, "BĀBĀʾĪ BEN LOṬF" in Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 3, pp. 297-298, http://www.iranicaonline.org/articles/babai-ben-lotf</ref>