احمد دحبور: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: دارالشروق⟸دار الشروق
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: دهبور⟸دحبور)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: دارالشروق⟸دار الشروق)
* کسرهای اعشاری- مو
* اینچنین- شعر - دار الآداب بیروت ۱۹۹۰.
* اینجا، آنجا - شعر - دارالشروقدار الشروق امان ۱۹۹۷.
* کوه قربانی - شعر - ۱۹۹۹