تفاوت میان نسخه‌های «آغامحمدخان قاجار»

تاجگذاري اول آغا محمد خان در استراباد بود نه در ساري. براي مدت كوتاهي استراباد پايتخت ايران بود. اغا محمد خان استرابادي بود
(تاجگذاري اول آغا محمد خان در استراباد بود نه در ساري. براي مدت كوتاهي استراباد پايتخت ايران بود. اغا محمد خان استرابادي بود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|image_size=۲۴۵ پیکسل
|coronation=پنجشنبه ۱ فروردین ۱۱۶۱ (خورشیدی){{سخ}}۱۵ ربیع‌الثانی ۱۱۹۵ (قمری){{سخ}}۲۱ مارس ۱۷۸۲ (میلادی)
۱. نخستین تاجگذاری در [[ساریاستراباد]]{{سخ}}۲. دومین تاجگذاری در نوروز ۱۱۷۵ خورشیدی [[تهران]]
|death_date=پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۱۷۶ (خورشیدی){{سخ}}۲۱ ذی‌الحجه ۱۲۱۱ (قمری){{سخ}}۱۷ مه ۱۷۹۷ (میلادی)
|image=MohammadKhanQajari.jpg