دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند سنکوپ به متن)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== ظرفیت‌های ریوی ==
* ظرفیت حیاتی (vital capacity)، این مقدار، حداکثر هوایی که فرد پسس از پر کردن ریه‌ها تا حداکثر گنجایش و خالی کردن آن تا همین بازه از ریه‌هایش خارج می‌سازد.
* ظرفیت دمی (inspiratory capacity)، حداکثر میزان گازی است که می‌توان پس از یک دم، وارد ریه کرد.
* ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (function residual capacity)، میزان هوایی که در پایان یک بازدم در ریه‌ها باقی می‌ماند.
کاربر ناشناس