تفاوت میان نسخه‌های «کامران نجف‌زاده»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
=== گزارش‌ها ===
او تا کنون خبرنگار بیش از ۲۰۰۰ دقیقه از گزارش‌های تلویزیون است. گزارش‌هایی مثل آقای دوربینی، علی کوچولو،
او تا کنون خبرنگار بیش از ۲۰۰۰ دقیقه از گزارش‌های تلویزیون است. گزارش‌هایی مثل آقای دوربینی، علی کوچولو،<ref>[ https://www.parsine.com/fa/news/162490/علی-کوچولوبهترین-خاطره-زندگی-ام-را-مدیون-کامران-نجف-زاده-هستم<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>گزارش معدن،<ref>[http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=77655&musicID=86430 150 متر زیر تاریکی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> نرگسی ها<ref>[http://www.iransetareh.com/1627/نرگس-های-سوخته نرگس‌های سوخته | ایران ستاره<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>[http://www.shegeft.ir/film/viewvideo/256/-/----.html فیلم‌ها - مستند نرگس/ کامران نجف زاده<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
<ref>[http://www.parsine.com/fa/news/162490/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85" بهترین خاطره زندگیم کامران نجف زاده <!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
او تا کنون خبرنگار بیش از ۲۰۰۰ دقیقه از گزارش‌های تلویزیون است. گزارش‌هایی مثل آقای دوربینی، علی کوچولو،<ref>[ https://www.parsine.com/fa/news/162490/علی-کوچولوبهترین-خاطره-زندگی-ام-را-مدیون-کامران-نجف-زاده-هستم<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>گزارش معدن،<ref>[http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=77655&musicID=86430 150 متر زیر تاریکی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> نرگسی ها<ref>[http://www.iransetareh.com/1627/نرگس-های-سوخته نرگس‌های سوخته | ایران ستاره<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>[http://www.shegeft.ir/film/viewvideo/256/-/----.html فیلم‌ها - مستند نرگس/ کامران نجف زاده<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
، مسافران مهتاب،<ref>[http://shegeft.com/film/viewvideo/377/-/---.html فیلم‌ها - مستند مسافران مهتاب/کامران نجف‌زاده<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004191252 FarsNewsAgency - خبرگزاری فارس<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> سری گزارش‌های شهر خاکستری، مصاحبه با خواننده یار دبستانی من، گزارش‌های وی از عراق و ….
 
۲۱۸

ویرایش