کشیدگی (آمار): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش Dalba (بحث) به آخرین تغییری که FreshmanBot انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش FreshmanBot (بحث) به آخرین تغییری که Lebina انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
جز (ویرایش Dalba (بحث) به آخرین تغییری که FreshmanBot انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
در [[آمار]] و [[نظریه احتمالات]] '''برجستگی'''، '''کشیدگی''' یا '''Kurtosis''' توصیف کننده یکنندهٔ میزان ''قله‌ای بودن'' و مسطح بودن یک توزیع احتمالی است. هرچقدر شکل تابع چگالی احتمال (probability density function) قله ای تر و دارای دم پهن تر یا دنباله پهن تر(fat-tailed/ heavy-tailed) باشد میزان شاخص کشیدگی برای آن بیشتر است.
== تعریف ==
کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است،شده‌است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ میمی‌باشد باشد(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:
<center>
<math>\gamma_1 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, \!</math>