باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|سبک نوشتاری =
|کتاب‌ها =[[دگرخوانی سینمای مستند]] ، [[هستیِ آیینه]]
|مقاله‌ها = https://www.noormags.ir/view/fa/creator/201813
|نمایشنامه‌ها =
|فیلم‌نامه‌ها =
۵۶

ویرایش