تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌نگاره»

پرونده:Teimareiran1.jpg|یک اثر پیکتو گراف
پرونده:Eternal Procession.jpg|نگاره‌ای از سنگ‌نگاره‌های ۱۲۰۰ سالهٔ فلات [[سدار مسا|سِدار مِسا]] در [[شهرستان سن‌خوآن، یوتا|سان خوان]] در بخش جنوب شرقی ایالت [[یوتا]].
پرونده:Bojnordrocks.jpg|سنگ نگاره‌های بجنورد که توسط افراد و طبیعت صدمه دیده و تخریب شده‌اند
 
پرونده:سنگ نگاره تیمره گلپایگان.jpg|سنگ‌نگاره‌ای در گلپایگان(منطقه تیمره)
پرونده:Petroglyphs in Teimareh, Khomein, Iran.jpg|سنگ‌نگاره‌ای در گلپایگان(منطقه تیمره)
۳۰۵

ویرایش