تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه عصبی مرکزی»

تکمیل گفتار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تکمیل گفتار)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۶|دستگاه عصبی|نام کتاب=فرهنگ نامه بدن انسان|نویسنده=استیو پارکر|پیش گفتار=پروفسور رابرت وینستون|مترجم=احمد مختاریان|date=}}
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۶}}
[[پرونده:Central nervous system.svg|thumb|۱-[[مغز]]. ۲- [[پیاز مغز]] و [[پل مغز]] ۳-[[طناب نخاعی|نُخاع]]]]
 
'''دستگاه عصبی مرکزی''' (CNS)یا سامانهٔ(central عصبیnervous مرکزیsystem) بزرگترین بخش [[دستگاه عصبی]] است و دربرگیرنده [[مغز]] و [[طناب نخاعی]] است. مغز و طناب نخاعی توسط سازه‌های استخوانی و غشایی محافظت می‌شوند. مغز در محفظه درونی [[جمجمه]] نگهداری می‌شود و از [[مخ]]، [[مخچه]] و [[ساقه مغز]] تشکیل می‌گردد. رشته‌های عصبی مربوط به سامانهٔ عصبی مرکزی، رشته‌های عصبی طناب نخاعی و مغزی هستند. از دستگاه عصبی مرکزی ۴۳ جفت عصب منشعب می شود که ۱۲ جفت آنها از مغز و ۳۱ جفت آنها از نخاع خارج می شود
 
دستگاه عصبی مرکزی را می‌توان به دو بخش مراکز زیرین (دربرگیرنده [[طناب نخاعی]] و [[ساقه مغز]]) و بالایی [[مغز]] بخش کرد. مراکز زیرین با مغز از راه [[رشته عصبی|رشته‌های عصبی]] در پیوند هستند.
۶۲

ویرایش