باز کردن منو اصلی

تغییرات

* گزینه اشعار (۱۳۶۸)
* [[شاملو مردی دوست داشتنی]]
* مرد جن زده (داستان کوتاه)
 
== نمونه اشعار ==
۱

ویرایش