تفاوت میان نسخه‌های «نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

←‏فرماندهان: ترکیب en:List of senior officers of the Islamic Revolutionary Guard Corps، نسخه‌ٔ فارسی‌اش و محتوای همین مقاله
(←‏فرماندهان: ترکیب en:List of senior officers of the Islamic Revolutionary Guard Corps، نسخه‌ٔ فارسی‌اش و محتوای همین مقاله)
 
== فرماندهان ==
{{Officeholder table start
''تأسیس نیروی هوایی''
| showorder = y
* [[موسی رفان]] از ۱۳۶۴ تا اردیبهشت ۱۳۶۹
| showimage = y
* [[حسین دهقان]] از اردیبهشت ۱۳۶۹ تا دی ۱۳۷۰
| officeholder_title = فرمانده
* [[محمدحسین جلالی]] از دی ۱۳۷۰ تا آبان ۱۳۷۶
| showtermlenght = y
* [[محمدباقر قالیباف]] از ۸ آبان ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹
| showparty = n
* [[احمد کاظمی]] از ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۴
| showdefencebranch = n
* [[محمدرضا زاهدی]] از دی ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۴
| showref = y
* [[حسین سلامی]] از بهمن ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۸
}}
''انحلال نیروی هوایی''
{{Officeholder table
| order = ۱
| image = blank.png
| military_rank =
| officeholder = [[موسی رفان]]
| officeholder_sort = رفان، موسی
| born_year = ۱۳۳۷
| died_year =
| term_start = اردیبهشت ۱۳۶۵
| term_end = ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹
| timeinoffice = {{Age in years|1985|1990}} سال
| ref = <ref name="CIA"/>
}}
{{Officeholder table
| order = ۲
| image = Hossein Dehghan by Tasnim 02.jpg
| military_rank = سرتیپ پاسدار
| officeholder = [[حسین دهقان]]
| officeholder_sort = دهقان، حسین
| born_year = ۱۳۳۵
| died_year =
| term_start = ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹
| term_end = ۲۸ دی ۱۳۷۰
| timeinoffice = {{Age in years|1990|1991}} سال
| ref = –
}}
{{Officeholder table
| order = ۳
| image = blank.png
| military_rank = سرتیپ
| officeholder = [[محمدحسین جلالی]]
| officeholder_sort = جلالی، محمدحسین
| born_year =
| died_year =
| term_start = ۲۸ دی ۱۳۷۰
| term_end = ۸ آبان ۱۳۷۶
| timeinoffice = {{Age in years|1991|1997}} سال
| ref = –
}}
{{Officeholder table
| order = ۴
| image = Mohammad Bagher Ghalibaf, August 2017 01.jpg
| military_rank = سرتیپ پاسدار
| officeholder = [[محمدباقر قالیباف]]
| officeholder_sort = قالیباف، محمدباقر
| born_year = ۱۳۴۰
| died_year =
| term_start = ۸ آبان ۱۳۷۶
| term_end = ۱۳۷۹
| timeinoffice = {{Age in years|1997|2000}} سال
| ref = –
}}
{{Officeholder table
| order = ۵
| image = blank.png
| military_rank = سرتیپ پاسدار
| officeholder = [[احمد کاظمی]]
| officeholder_sort = کاظمی، احمد
| born_year = ۱۳۳۷
| died_year = ۱۳۸۴
| term_start = ۳۱ خرداد ۱۳۷۹
| term_end = ۳ شهریور ۱۳۸۴
| timeinoffice = {{Age in years|2000|2005}} سال
| ref = –
}}
{{Officeholder table
| order = ۶
| image = Mohammad Reza Zahedi 2017-07-03.jpg
| military_rank = سرتیپ پاسدار
| officeholder = [[محمدرضا زاهدی]]
| officeholder_sort = زاهدی، محمدرضا
| born_year = ۱۳۳۹
| died_year =
| term_start = ۳ شهریور ۱۳۸۴
| term_end = ۱ بهمن ۱۳۸۴
| timeinoffice = {{Age in years|2005|2006}} سال
| ref =<ref>[http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=2853 انتصاب فرمانده نیروی زمینی و فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران (۱ بهمن ۱۳۸۴)]</ref><ref>[http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=5953 انتصابات جدید در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۲ مهر ۱۳۸۸)]</ref>
}}
{{Officeholder table
| order = ۷
| image = Hossein Salami 2019.jpg
| military_rank = سرتیپ پاسدار
| officeholder = [[حسین سلامی]]
| officeholder_sort = سلامی، حسین
| born_year = ۱۳۳۹
| died_year =
| term_start = ۱ بهمن ۱۳۸۴
| term_end = ۱۲ مهر ۱۳۸۸
| timeinoffice = {{Age in years|2006|2009}} سال
| ref = –
}}
{{Officeholder table end}}
 
== جستارهای وابسته ==