تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورها بر پایه آهنگ زندانی شدن»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح مقاله با منبع)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!رتبه!!کشور!!زندانیان در هر{{سخ}}۱۰۰٫۰۰۰ جمعیت
|-
| ۲۱ || style="text-align:right" | {{flag|Russia}} || ۵۷۷
|-
| ۳۲ || style="text-align:right" | ''{{flag|U.S. Virgin Islands}}'' || ۵۶۱
|-
| ۴۳ || style="text-align:right" | {{flag|Saint Kitts and Nevis}} || ۵۵۱
|-
| ۵۴ || style="text-align:right" | {{flag|Rwanda}} || ۵۴۵
|-
| ۶۵ || style="text-align:right" | {{flag|Georgia}} || ۵۳۷
|-
| ۷۶ || style="text-align:right" | {{flag|Palau}} || ۴۷۸
|-
| ۸۷ || style="text-align:right" | ''{{flag|British Virgin Islands}}'' || ۴۶۸
|-
| ۱۸ || style="text-align:right" |{{flag|United States}}||[https://ir.voanews.com/a/us-imprisonment-rate-drop/3657050.html 458۴۵۸]
|-
| ۹ || style="text-align:right" | {{flag|Belize}} || ۴۴۹