تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه نفت»

*[[پالایشگاه نفت امام خمینی|پالایشگاه نفت اراک]]
*[[پالایشگاه نفت اصفهان]]
*[[پالایشگاه نفت بندر عباس]]
*[[پالایشگاه نفت تبریز]]
* [[پالایشگاه نفت تهران|پالایشگاه نفت تهران سگ]]
*[[پالایشگاه نفت جی]]
* [[پالایشگاه نفت شیراز]]
کاربر گمنام