تفاوت میان نسخه‌های «مراد چهارم»

۱٬۲۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
=== پسران ===
* شاهزاده احمد (تولد ۲۱ دسامبر ۱۶۲۸ استانبول۱۶۳۹درگذشته ۱۶۳۹، استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
*شاهزاده اورخان (تولد ۱۶۲۸ استانبول درگذشته ۱۶۲۹ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
*شاهزاده نومان (تولد ۱۶۲۹ استانبول درگذشته ۱۶۲۹ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
*شاهزاده حسن (مارستولد ۱۶۳۱ استانبول درگذشته ۱۶۳۲ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
* شاهزاده سلیمان (تولد ۲ فوریه ۱۶۳۲ استانبول درگذشته ۱۶۳۷ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
* شاهزاده محمد (تولد ۸ اوتاگوست ۱۶۳۳ استانبول درگذشته ۱۶۴۰ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
*شاهزاده عثمان (تولد ۹ فوریه ۱۶۳۴ استانبول۱۶۳۴درگذشته ۱۶۳۵ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
* شاهزاده علاءالدین (۲۶تولد اوت ۱۶۳۵ استانبول درگذشته ۱۶۳۷ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
*شاهزاده سلیم (تولد ۱۶۳۷ استانبول درگذشته ۱۶۴۰ استانبول، در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
* شاهزاده محمود (تولد ۵ می ۱۶۳۸ استانبول۱۶۳۸درگذشته ۱۶۳۹ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
 
=== دختران ===