درشهوار سلطان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Dürrüşehvar Sultan»)
برچسب‌ها: ترجمهٔ محتوا ترجمه محتوا ۲ عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی|name=Dürrüşehvar Sultan|full name={{lang-tr|Hatice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan}}<br />{{سخ}}{{lang-ota|خدیجه خیریه عائشه درشهوار سلطان}}|title=Princess consort of [[Berar Division|Berar]]<br>{{سخ}}Imperial Princess of the [[Ottoman Empire]]|image=Cecil Beaton Photographs- Political and Military Personalities; Durri Shehvar, Princess IB783.jpg|caption=|birth_date={{birth date|1914|1|26|df=y}}|birth_place=Çamlıca Palace, [[Üsküdar]], [[Istanbul]], [[Ottoman Empire]]|death_date={{death date and age|2006|2|7|1914|1|26|df=y}}|death_place=[[London]], [[England]]|burial_place=[[Brookwood Cemetery]]|father=[[Abdulmejid II]]|mother=[[Mehisti Hanım]]|house=[[Ottoman dynasty|Ottoman]] (by birth)<br />{{سخ}}[[Asaf Jahi dynasty|Asaf Jahi]] (by marriage)|house-type=Dynasty|spouse=[[Azam Jah]]|issue=[[Mukarram Jah]]<br>{{سخ}}[[Muffakham Jah]]}} [[بیگم]] صاحبه '''خدیجه خیریه عایشه درشهوار سلطان''' ( {{Lang-ota|خدیجه خیریه عائشه درشهوار سلطان}}؛ 26 ژانویه 1914 &#x2013; 7 فوریه 2006) دختر [[عبدالمجید دوم]] [[خاندان عثمانی|از سلسله عثمانی بود]] که آخرین [[خاندان عثمانی|وارث مشهور]] به [[امپراتوری عثمانی|تاج]] و [[امپراتوری عثمانی|تخت شاهنشاهی عثمانی]] و آخرین [[فهرست خلفا|خلیفه]] خلافت عثمانی بود . وی عناوین شاهزاده خانم برار را از طریق ازدواج ،ازدواج، و شاهزاده خانم [[امپراتوری عثمانی|امپراطوری عثمانی]] با تولد قبل از الغاء سلطنت در سال 1922 داشت.
 
{{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی|name=Dürrüşehvar Sultan|full name={{lang-tr|Hatice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan}}<br />{{lang-ota|خدیجه خیریه عائشه درشهوار سلطان}}|title=Princess consort of [[Berar Division|Berar]]<br>Imperial Princess of the [[Ottoman Empire]]|image=Cecil Beaton Photographs- Political and Military Personalities; Durri Shehvar, Princess IB783.jpg|caption=|birth_date={{birth date|1914|1|26|df=y}}|birth_place=Çamlıca Palace, [[Üsküdar]], [[Istanbul]], [[Ottoman Empire]]|death_date={{death date and age|2006|2|7|1914|1|26|df=y}}|death_place=[[London]], [[England]]|burial_place=[[Brookwood Cemetery]]|father=[[Abdulmejid II]]|mother=[[Mehisti Hanım]]|house=[[Ottoman dynasty|Ottoman]] (by birth)<br />[[Asaf Jahi dynasty|Asaf Jahi]] (by marriage)|house-type=Dynasty|spouse=[[Azam Jah]]|issue=[[Mukarram Jah]]<br>[[Muffakham Jah]]}} [[بیگم]] صاحبه '''خدیجه خیریه عایشه درشهوار سلطان''' ( {{Lang-ota|خدیجه خیریه عائشه درشهوار سلطان}}؛ 26 ژانویه 1914 &#x2013; 7 فوریه 2006) دختر [[عبدالمجید دوم]] [[خاندان عثمانی|از سلسله عثمانی بود]] که آخرین [[خاندان عثمانی|وارث مشهور]] به [[امپراتوری عثمانی|تاج]] و [[امپراتوری عثمانی|تخت شاهنشاهی عثمانی]] و آخرین [[فهرست خلفا|خلیفه]] خلافت عثمانی بود . وی عناوین شاهزاده خانم برار را از طریق ازدواج ، و شاهزاده خانم [[امپراتوری عثمانی|امپراطوری عثمانی]] با تولد قبل از الغاء سلطنت در سال 1922 داشت.
[[رده:زنان دودمان‌های پادشاهی اهل هند]]
[[رده:اهالی عثمانی در سده ۲۰ (میلادی)]]