تفاوت میان نسخه‌های «گل راعی»

۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
علف چای تقریباً تا یک متر بلندی دارد و به همراه [[شاخه (زیست‌شناسی)|شاخه‌های]] جفتی و متقابل رشد می‌کند. [[برگ]]‌های آن متقابل و بی‌پایه (چسبیده) است، تا دو سانتی‌متر بلندی دارد و دارای نقاط [[غده|غدّه]] ای و نیمه شفّاف متعدّدی که در برابر [[نور]] پدیدار می‌شود می‌باشد. [[گل|گُل]]‌های زرد تا سفید رنگ، دارای پنج [[گلبرگ]]، با [[پرچم (گل)|پرچم]]‌های بیرون زده است و به صورت [[گل آذین|مجتمع]] در بالای [[ساقه]]‌ها به چشم می‌خورد.
 
این گیاهان، حاوی تعداد زیادی از [[پیگمان|پیگمان (رنگیزه)های]] [[فلورسانس]] dianthrone (ترکیب‌های دارای دو [[انتهرن|انترون]]، به شکل ساختارهای سوزنی و به رنگ سفید تا زرد روشن) مربوط به [[طیف مرئی|طیف]] قرمز با فعّالیت زیستی هستند. این نیز گزارش شده که [[زیست ساخت|بیوسنتز]] hypericinها،[[هیپریسین]] ، با [[ریخت زایی]] و چیدمان غدد [[روغن نباتی|روغنی]] قرمز تیرهٔ موجود بر روی برگ‌های گیاه، مرتبط است.<ref>Wagner H and Bladt S, Pharmaceutical quality of Hypericum extracts, J Geriatr Psychiatry Neurol, 1994, 7, S65-S68.</ref><ref>Zdunek K and Alfermann W, Initiation of shoot organ ultures of Hypericum perforatum and formation of hypericin derivatives, Planta Med, 1992, 58, 621-625.</ref>
 
== نام‌گذاری گیاه ==