تفاوت میان نسخه‌های «گل راعی»

۴۹ بایت حذف‌شده ،  ۷ ماه پیش
| ۸ || [[تئوفیلین]] || سطوح [[خون]]ی کاهش یافته و از دست دادن کنترل [[تنگی نفس]] یا محدودیت [[مزمن (پزشکی)|مزمن]] [[تنفس|جریان هوا]] || کنترل سطوح [[تئوفیلین]] و قطع SJW. ممکن است سطوح [[تئوفیلین]] با قطع SJW افزایش یابد. ممکن است مقدار [[تئوفیلین]] نیاز به تنظیم داشته باشد.
|-
| ۹ || [[تریپتان]]ها ([[سوماتریپتان|sumatriptan]], [[ناراتریپتان|naratriptan]], [[ریزاتریپتان|rizatriptan]], [[زولمی تریپتان|zolmitriptan]]) || اثرات افزایش یافتهٔ [[سروتونرژیک|سروتوژنیک]] (وابسته به [[سروتونین]]) همراه با افزایش وقوع واکنش‌های سوء (مضر) || قطع SJW
|-
| ۱۰ || بازدارنده‌های انتخابی باز[[جذب (شیمی)|جذب]] [[سروتونین]] ([[سیتالوپرام]]، [[فلوکستین]]، [[فلوکسامین]]، [[پاروکستین]]، [[سرترالین]]) || اثرات افزایش یافتهٔ [[سروتونرژیک|سروتوژنیک]] (وابسته به [[سروتونین]]) همراه با افزایش وقوع واکنش‌های سوء (مضر) || قطع SJW