تفاوت میان نسخه‌های «نماز شب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== کیفیت نماز شب ==
انجام نماز شب بسیار ساده و تنها یازده رکعت است که میتوانمی‌توان به یک رکعت نماز وتر نیز اکتفا کرد .
طریقه خواندن نمازشبنماز بطورشب کاملبه‌طور کامل:
# هشت رکعت به نیت نماز شب میخوانیم(چهار نماز دو رکعتی مانند نماز صبح)
# دو رکعت به نیت نماز شفع (بهتر است در رکعت اول آن بعد از حمد، سوره ناس و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره [[فلق]] خواندخوانده شود)
# یک رکعت [[نماز وتر]]، طریقطریقه نماز و شرح آن به این صورت است که:
 
بعد از حمد سه بار سوره توحید و یک بار سوره فلق و یک بار سوره ناس راخوانده می‌خوانیمشود (می‌توان یک سورهٔ تنها خواند)
 
بعد از خواندن سوره دست‌ها را برای قنوت به سوی آسمان بالابرای می‌بریم وطلب حاجات. خود را از خدا می‌خواهیم.
آنچه در قنوت مستحب است می‌گوییم:
 
* برای چهل مؤمن دعا کنیدشود و بگوییدگفته شود: اللهمَّ اَغْفِر لِفُلانِ؛ پس به جای فلان، اسم آن مؤمن راگفته بگویید،شود، هم برای مومنینیمؤمنینی که در دنیا هستند و هم مومنینیمؤمنینی که از دنیا رفته‌اند.
آنچه در قنوت مستحب است می‌گوییم:
* برای چهل مؤمن دعا کنید و بگویید: اللهمَّ اَغْفِر لِفُلانِ؛ پس به جای فلان، اسم آن مؤمن را بگویید، هم برای مومنینی که در دنیا هستند و هم مومنینی که از دنیا رفته‌اند.
 
دعا کردن برای مؤمنین می‌تواند به دو صورت ذکر شود:
 
همه مؤمنین را مد نظر قرار داده و چهل بار چنین بگوییدگفته شود: اَللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُومِنین وَ الْمُؤمِنات.
 
یا نام چهل شخص رابرده ببریدشود.
* مستحب است هفتاد بار استغفار کنیدشود و بگوییدگفته شود:
 
اَستَغفرُالله ربی و اَتوبُ اِلَیه. (از پروردگار خود طلب آمرزش و مغفرت می‌کنم و به سوی او بازگشت می‌نمایم)
* مستحب است هفت بار بگوییدگفته شود:
 
هذا مَقامُ الْعائِذِ بکَ منَ النّار (این است مقام کسی که از آتش قیامت به تو پناه می‌برد)
* مستحب است سیصد مرتبه بگوییدگفته شود:
 
اَلْعَفو، و سپس بگویید: ربِّ اغْفِرلی و ارْحَمنی و تُبْ عَلَیَّ اِنَّکَ انتَ التَّوّابُ الْغَفورُ الرَّحیم.
* نماز شب را می‌توان بدون سوره یا قنوت و خوابیده، نشسته یا در حال حرکت خواند چون مستحبی است.
* اگر وقت تنگ باشد می‌توان فقط به شفع و وتر یا وتر تنها اکتفا نمود.
* چنانچه مقداری از نماز شب را خوانده باشد و اذان صبح (طلوع فجر) سر رسد می‌تواند بقیه نماز شب را هم به نیت اداء بخواند.
* خواندن دو رکعت نافله صبح از شفع و وتر افضل است.
* برای عمل به اعمال مستحبی دیگر در نماز شب به کتب مبسوطه (مفاتیح و روایات) رجوع فرمائید.
 
== وقت نماز شب ==