باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== داستان ==
''شازده احتجاب'' روایت [[فروپاشی دولت|فروپاشی]] نظام شاهی و خانی در سنت فرهنگی ایران است. شخصیت اول رمان، که «شازده احتجاب» نامیده می‌شود، در اوهام و گذشته، به روایت قسمتی از استبداد و بیداد خود و خانواده‌اش می‌پردازد.
 
گلشیری در این رمان از شیوهٔ [[جریان سیال ذهن]] بهره می‌گیرد.