باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| وبگاه =
| imdb_id = ۱۱۷۰۲۴۱
| soure_id =http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id= 138112190605
| جوایز اسکار =
| جوایز آفی =
۲۵

ویرایش