تفاوت میان نسخه‌های «بلک متال»

۱٬۲۵۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== بلک متال در ایران ==
 
اگرچه تاریخ دقیقی برای ورود بلک متال به ایران نمیشود ارائه کرد اما از سال 2010 به بعد در ایران نیز همچون بعضی کشورهای خاورمیانه بندهایی تشکیل شدند که تا امروز نیز در حال فعالیت هستن یا دیسبند شدن.از طرفی به دلیل محدودیت‌هایی که [[جمهوری اسلامی ایران]] برای [[موسیقی هوی متال]]، خصوصاً بلک متال، در نظر گرفته‌است، بیشتر پرژه‌های تک نفره در بلک متال با حداقل امکانات فعالیت می‌کنند .<ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref><ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref><ref>https://picturetank.com/___/series/1d373c5651648b7c77ac0cab5e5b0d50/Iran:_Tehran_Forbidden_Music_Scene</ref><ref>https://journalismisnotacrime.com/en/features/1074</ref>
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﭘﺮﺳﯿﻮ، ]] ﺍﻣﺒﯿﻨﺖ [[ ﻭ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻝ . ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺱ، ﺍﻭﯾﻨﺎﺭ، ﺍﺑﺎﺗﻮﺭ ، ﺍﮐﻮﻩ ﺍﻓﺮﯾﺘﺰ، ﺳﻮﺭﮒ ﺍﯾﻨﮑﻠﻠﺲ ، ﻧﮋﻧﺪ، ﺑﺸﻨﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯﺍﻥﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﯾﺎ ﺩﯾﺴﺒﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ]] ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ [[ ﺑﺮﺍﯼ ]] ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻮﯼ ﻣﺘﺎﻝ [[ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻠﮏ ﻣﺘﺎﻝ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﮊﻩﻫﺎﯼ ﺗﮏ ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﺑﻠﮏ ﻣﺘﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﯼﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ >. ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref><ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref><ref>https://picturetank.com/___/series/1d373c5651648b7c77ac0cab5e5b0d50/Iran:_Tehran_Forbidden_Music_Scene</ref><ref>https://journalismisnotacrime.com/en/features/1074</ref <
.<ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref><ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref><ref>https://picturetank.com/___/series/1d373c5651648b7c77ac0cab5e5b0d50/Iran:_Tehran_Forbidden_Music_Scene</ref><ref>https://journalismisnotacrime.com/en/features/1074</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس